Wspólnota Żywego Różańca
Opiekun: ks. prob. Mikołaj Mróz
Spotkania: I niedziela miesiąca, g. 17.00

Katecheza dla dorosłych
Opiekun: ks. prob. Mikołaj Mróz
Spotkania: czwartek po wieczornej Mszy św.

Bractwo Miłosierdzia Bożego
Opiekun: ks. prob. Mikołaj Mróz
Spotkania: I wtorek miesiąca po wieczornej Mszy św.

Arcybractwo Straży Honorowej
Opiekun: ks. prob. Mikołaj Mróz
Spotkania: I piątek miesiąca po wieczornej Mszy św.

Wolontariat młodzieżowy
Opiekun: ks. prob. Mikołaj Mróz
Spotkania: wtorek po wieczornej Mszy św.

Dzieci Maryi
Opiekun: ks. Jan Bujak
Spotkania: poniedziałek, g. 16.00

„Niepełnosprawni”
Opiekun: ks. Jan Bujak
Spotkania: I niedziela miesiąca, g. 15.00

Duszpasterstwo niesłyszących
Opiekun: ks. Jan Bujak
Msza św.: III niedziela miesiąca, g. 14.00

Forum Młodych
Opiekun: ks. Andrzej Pampuch
Spotkania: piątek, g. 19.30

Młodzieżowy zespół muzyczny
Opiekun: ks. Andrzej Pampuch
Próby: sobota, g. 10.00
          niedziela, g. 10.00
Posługa: Msza św. dla młodzieży w kościele Wniebowzięcia NMP, niedziela, g. 11.30

 

Spotkania młodzieżowe „TAIZÉ”
Opiekun: ks. Andrzej Pampuch
Spotkania: I i III sobota miesiąca, g. 19.30

Schola dziecięca
Opiekun: ks. Paweł Chudzik
Próby: sobota, g. 10.00
Posługa: Msza św. dla dzieci w kościele Wniebowzięcia NMP, niedziela, g. 10.00

Ministranci
Opiekun: ks. Janusz Podzielny
Spotkania:
Lektorzy i ministranci starsi: czwartek po wieczornej Mszy św., g. 19.15
Ministranci z gimnazjum i kandydaci na lektorów: sobota, g. 11.00
Ministranci ze szkoły podstawowej: sobota, g. 9.00
Kandydaci na ministrantów: sobota, g. 10.00

Oaza Rodzin – Kościół Domowy
Opiekunowie: ks. Jan Bujak
                    ks. Paweł Chudzik

Parafialny zespół „Caritas”
Opiekun: ks. Piotr Spallek
Spotkania: poniedziałek, g. 16.30

Świetlica dla dzieci
Opiekun: ks. Piotr Spallek
Czynna: pn. – pt., g. 15.00 – 18.00

Biblioteka parafialna „Caritas”
Bibliotekarka: Alicja Sąsiada
Czynna: czwartek, g. 14.00 – 18.00
            niedziela, g. 9.00 – 14.00

Poradnia rodzinna
Czynna: środa, g. 15.30 – 18.30

 

 

 

 

 

Siostry św. Elżbiety są wspólnotą kontemplacyjno–czynną, na prawie papieskim, powstałą w dniu 27 września 1842 roku w Nysie. Założycielką była Klara Wolf, a współzałożycielkami Maria i Matylda Merkert oraz Franciszka Werner. Duchowość Sióstr Elżbietanek opiera się na przykładzie Patronki – św. Elżbiety Węgierskiej, która pielęgnując chorych, usiłowała widzieć w nich zranione członki naszego Pana. Swoim życiem siostry elżbietanki pragną naśladować Chrystusa w Jego oddaniu sprawom Ojca i jak On pochylać się nad ludźmi będącymi w potrzebie. Śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa uzdalniają siostry do niepodzielnej służby Bogu i ludziom. Modlitwa, Eucharystia, medytacja, wspólnota siostrzana są źródłem sił w posłudze potrzebującym bez różnicy na wyznanie, narodowość i stan. Apostolstwo sióstr elżbietanek wyrasta z miłości Chrystusa, jakiej doświadczają w Duchu Świętym dzięki łasce powołania. 

Siostry niosą pomoc pielęgniarską chorym, samotnym i opuszczonym w:
• ich własnych mieszkaniach 
• szpitalach 
• domach opieki dla dzieci i dorosłych 
• zakładach rehabilitacyjnych 
Rozwijają działalność duszpastersko-apostolską jako:
• katechetki 
• zakrystianki 
• organistki 
Prowadzą pracę wychowawczą w:
• przedszkolach 
• ośrodkach 
• internatach 
• świetlicach 
Służą Kościołowi w:
• kuriach diecezjalnych 
• biurach parafialnych.