FUNDACJA RATOWANIA
ZABYTKÓW KATEDRY NYSKIEJ
Pl. Katedralny 7, 48-300 Nysa

tel. 077/433 25 05, 
fax 077/433 43 00,
e-mail:
fundacja@katedra-nysa.pl

Nr konta: Bank Pekao S.A. I/O Nysa 59124016751111000026754860

Cele statutowe Fundacji są następujące:

  • Zachowanie Katedry Nyskiej w możliwie najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń.

  • Niezbędny, natychmiastowy, skuteczny ratunek elementów Katedry przed dalszym postępującym niszczeniem.

  • Ochrona, konserwacja, restauracja i rekonstrukcja elementów Katedry Nyskiej.

  • Popieranie i promocja badań naukowych nad dziejami Katedry Nyskiej ze szczególnym uwzględnieniem jej historycznej roli w życiu mieszkańców.

  • Wspieranie działań zmierzających do zachowania i utrwalenia świetności Katedry oraz znaczenia dla miasta Nysy i regionu.

Fundacja Ratowania Zabytków Katedry Nyskiej posiada osobowość prawną - została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 12. 09. 2001 roku pod numerem: KRS 0000043443. Na czele Fundacji stoi Zarząd, którego Prezesem jest ks. Prałat Mikołaj Mróz.
Dzięki finansowemu wsparciu parafian i innych ofiarodawców Fundacja jest w stanie sfinansować ogrom prac konserwatorskich przy Katedrze. Fundacja w 2003 roku dysponowała sumą prawie 40 tys. zł.
W roku 2004 wpłaty na rzecz Fundacji będą przeznaczone na bieżącą konserwację mniejszych obiektów zabytkowych. Z środków tych zostanie również sfinansowane wyposażenie instalacyjne Skarbca św. Jakuba w dzwonnicy.
Skarbiec św. Jakuba – będzie to galeria wystawiennicza najcenniejszych precjozów (kielichy, monstrancje, lichtarze…) znajdujących się w posiadaniu parafii św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie. Celem tej galerii będzie przybliżenie mieszkańcom Nysy oraz licznym gościom odwiedzającym to miasto wspaniałych arcydzieł dawnych europejskich oraz nyskich mistrzów.